تابلو اعلانات انجمن جراحان ایران

برای پیوستن به کمپین حذف حبس جرایم پزشکی به ادامه مطلب مراجعه نمایید و بیانیه را امضا کنید

سازما ن نظام پزشکی

ادامه مطلب
شرایط شرکت در کلیه برنامه های آموزشی
قبل از هر اقدامی مطالعه نمایید

جهت دانلود اطلاعات بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
نظرسنجی های انجمن علمی جراحان عمومی ایران
نظر خود را اعلام نمایید

جهت شرکت در نظرسنجی بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
جهت مشاهده کارگاه های آموزشی روی ادامه مطلب کلیک فرمایید

تمامی کارگاه های انجمن

ادامه مطلب